Pages

Koperasi KOBETA Rate 4.99% 10Tahun (CTOS- OK) CTOS ATAS 30K RATE 6.99%10TAHUN

Pinjaman Peribadi Koperasi Bersatu Tenaga Malaysia Berhad (Kobeta)

Penubuhan koperasi ini pada tahun 1993 yang dahulunya dikenali sebagai Koperasi Bersatu Tenaga Melaka Berhad dan ditukar kepada Koperasi Bersatu Tenaga Malaysia Berhad (KOBETA). Berita baik kepada pemohon yang bermasalah kerana sekarang ini Kobeta menawarkan pinjaman peribadi kepada pemohon yang mempunyai rekod bankruptcy (untuk bankruptcy sudah ditutup ketika ini)
Buat masa ini terdapat dua (2) pakej baru pembiayaan peribadi KOBETA dikenali sebagai Kobeta KC2 (Fast Cash) dan Kobeta C1 (Normal)
Kobeta KC2 (Fast Cash)
 1. Terbuka kepada kakitangan awam (AG) berjawatan tetap dan Polis dengan interest 4.99% setahun. Selain dari itu kadar interest adalah 5.99% (bagi slipgaji universiti awam, majlis daerah, dewan bandaraya dsb.)
 2. Kriteria terbaik: Pemohon yang mempunyai rekod blacklist melebihi Rm30k juga layak memohon.
 3. Bagi amaun CTOS melebihi Rm30k, kadar interest menjadi 6.99%.
 4. Payout 82% tolak Rm440 fees deducted tolak advance 2 bulan. (Berkuatkuasa pada Julai 2013, had tempoh pinjaman peribadi bagi semua permohonan pinjaman Kobeta telah dipendekkan menjadi 10 tahun seperti arahan Bank Negara Malaysia)
 5. Amaun pinjaman sehingga Rm200 ribu.
 6. Yuran koperasi Rm30.
 7. Baru bekerja 6 bulan layak memohon.
 8. Kelulusan sangat cepat iaitu 8 hari bekerja kerana menggunakan dana sendiri.
Kobeta KC1 (Normal)
 1. Menggunakan dana dari Bank Rakyat.
 2. Payout 92% tolak Rm840 fees deducted tolak advance 2 bulan.
 3. Tempoh proses 3-4 minggu.
 4. Item lain sama seperti Kobeta KC2 (Fast Cash).

Kobeta for Bancruptcy (ditutup buat sementara)

 1. Interest 6.99%, payout 88% nett.
 2. Matlamat pembiayaan peribadi Kobeta ini adalah menyelesaikan kesemua amaun bankruptcy dengan Jabatan Insolvensi.
 3. Proses yang lambat iaitu memakan masa 3 bulan kerana proses yang amat sukar dan lambat untuk membuat pinjaman. Tetapi Kobeta membenarkan pinjaman peribadi kepada yang bankruptcy tetapi harus menunggu tempoh seperti yang ditetapkan.
 4. Pihak kami akan menghubungi pemohon untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang terkini seperti slipgaji. Contohnya sekiranya memohon pinjaman bulan 9, perlu menyediakan slipgaji untuk bulan 9,8 dan 7 masing-masing sebanyak 3 salinan setiap satu. Dari semasa ke semasa sehingga bulan 12, pemohon dikehendaki mendapatkan salinan slipgaji terkini bulan 10,11 dan 12 (disahkan).
 5. Penting: pemohon perlu menghubungi Jabatan Insolvensi untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai butiran kebankrapan dan mendapatkan pegawai yang menghubungi kes bankruptcy tuan/puan. Pemohon perlu memperolehi surat berkaitan kebankrapan dari Jabatan Insolvensi dan juga dari bank yang mengenakan status bankruptcy kepada pemohon.

Call/SMS: 016-6482089 WHATSAPP PAYSLIP KE 0166482089 ATAU
email Payslip dan No handphone ke : sharifulhashim99@yahoo.com

No comments:

Post a Comment